Tréning naratívny formát

Didaktika vzdelávania cudzích jazykov v predškolskom a mladšom školskom veku

Každý dospelý jedinec, ktorý sa učil cudzí jazyk vie, aké je to náročné a koľko námahy ho stálo naučiť sa cudzí jazyk. Vidieť malé dieťa, ktoré plynule rozpráva dvomi alebo viacerými jazykmi je úžasný zážitok. Je to tak jednoduché? Nezaťaží to deti príliš? Prečo to nám išlo tak ťažko a to malé dieťa to zvláda a zdá sa, že je to pre neho úplne prirodzené? Odpoveď je v rozdiele medzi tým čo je prirodzené osvojovanie jazyka a tým čo obnáša pojem učenie jazyka. Na našich školách sa jazyk vyučuje ako cudzí jazyk, učia sa slovíčka, číta sa krátky text a následne sa precvičuje gramatika. Od najjednoduchšieho po najťažšie. Od časovania v prítomnom čase po používanie predminulého času. To, že prirodzene by sa deti v danej krajine tie časy učili v úplne inom poradí a iným spôsobom, to didaktikov netrápi.

Naratívny formát Hocus&Lotus je postavený na prirodzenom osvojovaní si jazyka. Teda na takých postupoch, ktoré sú totožné u detí v danom jazyku v domácom prostredí. Zároveň berie do úvahy podmienky, aké má dieťa v prvom a druhom roku života, keď si osvojuje materinský jazyk a tieto podmienky sa pokúša simulovať. Preto sa s jeho pomocou deti ľahko učia cudzí jazyk, sú nadšené a spontánne komunikujú už od prvých hodín.

Byť magickou učiteľkou/magickým učiteľom znamená rozdávať radosť, smiech, zábavu a lásku. Učenie sa cudzieho jazyka si deti ani nestihnú na hodine všimnúť. V naratívnom formáte nie sú slovíčka, nie je gramatika, nie je preklad. Je len príbeh, emócie, dobrodružstvo a opakovanie. Niekoľkostupňové v príbehoch, multimodálne na hodine a niekoľkonásobné v priebehu učenia sa. Niet divu, že aj ten najväčší otecko/mamička-odporca si po čase pospevuje pri práci pesničky z Hocusa. Áno, toto je dôležité – deti majú doma materiály na počúvanie a pozeranie. Každý deň sú vystavené kontaktu s cudzím jazykom. Potom to ide hravo.

Ak by ste chceli aj Vy učiť cudzie jazyky pomocou dobrodružstiev Hocusa a Lotusky, prihláste sa na náš kurz. Kurz bol vytvorený na Unvierzite La Sapienza v Ríme a garantujeme Vám medzinárodnú certifikáciu a podporu. Havava, s.r.o. je exkluzívnou spolupracujúcou inštitúciou na Slovensku s autormi a výskumníkmi metódy Hocus&Lotus a je výhradným šíriteľom tejto metódy na Slovensku.

*** V prípade že nemáte (aspoň zatiaľ) záujem učiť deti v skupine, ale máte doma svoje vlastné dieťa s ktorým by ste chceli začať spoznávať cudzí jazyk efektívne a nemáte možnosť zapojiť sa do programu Hocus&Lotus vo vašom okolí, môžete tiež zvážiť zúčastniť sa školenia. Ponúkame aj jednoduchšiu a lacnejšiu verziu programu, vhodnú pre domáce učenie sa zo svojim dieťaťom. Program Vás naučí, ako pracovať s materiálmi Hocus&Lotus spolu s dieťaťom a zároveň sa dozviete množstvo užitočných informácií, ktoré vám pomôžu v bežnom spolužití. V cene tejto verzie nie je záverečná certifikácia, ani metodická príručka a odborné publikácie a samozrejme netreba vypracovávať žiadne práce. Účastník programu v zjednodušenej verzii nie je oprávnený učiť metódou Hocus&Lotus v skupine. Nahrávanie videa z aktivít doma je úplne dobrovoľné. Ak sa počas školenia, alebo po ukončení školenia rozhodnete, že by ste chceli aj učiť, ponúkame aj možnosť dokončiť si celé vzdelávanie dodatočne (po splnení podmienok). ***

Podrobnosti o cene, z čoho sa skladá a aké sú podmienky, si pozorne prečítajte v registračných podmienkach pred potvrdením zapísania sa do konkrétnej skupiny.

Viac o vzdelávaní, o programe, aj o cene nájdete na www.hocus-lotus.sk/program.

Referencie od účastníkov kurzu

“Okrem samotnej metódy, ktorá je v porovnaní s ostatnými unikátna, som bola nesmierne spokojná aj so školiteľkou Zlatkou. Zlatka totiž svojimi znalosťami a mnohoročnými skúsenosťami vniesla do celého kurzu aj časť svojho ´know-how´, za čo som jej nesmierne vďačná.”
“Páčilo sa mi prechádzanie si príbehov, acting-out. Veľmi mi to pomohlo pri uvedomení si prepojenia slov s gestami, potrebu očného kontaktu a celkovú prácu s deťmi. Tiež som rada, že sme si prešli prezentáciu o bilingvizme a hovorili sme o induktívnom učení sa. Mám pocit že som po tomto kurze lepšie pochopila túto metódu.”